Telefonsupport

031 360 90 90

Kostnader och ränta

Räntan är avdragsgill
Detta betyder att du som kund hos oss vid din årliga deklaration kommer att få ett skatteavdrag på 30% för ditt lån.
I slutet av året skickar vi in kontrolluppgifter till Skatteverket vilket gör att du inte behöver tänka på det. Läs mer på Skatteverkets hemsida

Effektiv ränta på ett lån från Pengos
På lånet betalar du en fast kostnad som varierar beroende på vilket lånebelopp du väljer. När man beräknar kostnaden på ett lån som sträcker sig över ett helt år gör man det med effektiv ränta. Formeln för att få fram den effektiva räntan är fastställd av konsumentverket. Att beräkna den effektiva räntan på lån från Pengos som sträcker sig över till exempel 30 dagar är kraftigt missvisande. Vi tycker att för den vanliga privatpersonen är det lättare att läsa av kostnaden genom att skriva det priset i kronor. Dock har Pengos valt att förtydliga för alla parter genom att ändå presentera den effektiva räntan.

Summerade lånekostnader
Låna Lånetid Att betala på förfallodagen Årsränta Effektiv ränta Tot. att återbetala Tot kost. efter 30% skatteavdrag
  500 kr* 15 dagar 500 kr 0,00% 0% 500 kr 0 kr
500 kr 30 dagar 629 kr 310% 1471% 629 kr 90,30 kr
1000 kr 30 dagar 1245 kr 294% 1287% 1245 kr 171,50 kr
2000 kr 30 dagar 2445 kr 267% 1014% 2445 kr 311,50 kr
  3000 kr** 30 dagar 3545 kr 218% 641% 3545 kr 381,50 kr
  4000 kr*** 30 dagar 4690 kr 207% 575% 4690 kr 483 kr
  4000 kr*** 60 dagar 2500 kr
2500 kr
212,2% 524,9% 5000 kr 700 kr
5000 kr 60 dagar 3125 kr
3125 kr
212,2% 525% 6250 kr 875 kr
6000 kr 60 dagar 3750 kr
3750 kr
212,2% 525,2% 7500 kr 1050 kr
6000 kr 90 dagar 2583,3 kr
2583,3 kr
2583,4 kr
161,4% 391,1% 7750 kr 1225 kr
7000 kr 60 dagar 4325 kr
4325 kr
212,2% 468,2% 8650 kr 1155 kr
7000 kr 90 dagar 2966,6 kr
2966,7 kr
2966,7 kr
161,4% 344,3% 8900 kr 1330 kr
8000 kr 90 dagar 3383,3 kr
3383,3 kr
3383,4 kr
161,4% 333,4% 10150 kr 1505 kr
9000 kr 90 dagar 3800 kr
3800 kr
3800 kr
161,4% 333,8% 11400 kr 1680 kr
10000 kr 90 dagar 4216,6 kr
4216,7 kr
4216,7 kr
161,4% 330,2% 12650 kr 1855 kr

* 500 kronor med 0% ränta i 15 dagar beviljas endast till nya kunder.
** 3000 kronor beviljas endast till återkommande kunder som har skött sin återbetalning utan dröjsmål
*** 4000 kronor eller mer beviljas till kunder som tidigare lånat 3000 kr och uppfyller våra krav.

Kostnader vid skickade sms
- Om du väljer att identifiera dig via sms tillkommer en kostnad på 25 kr. (SMS-kostnaden är 25 kr), oavsett om din ansökan beviljas eller avslås.
- Väljer du att ansöka om lån via sms kostar det 10 kr per mottaget sms.